Naložbe


PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

PODUKREP M06.4 PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI

Naziv naložbe
NALOŽBA ZA TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE V KNUPLEŽ D.O.O.

Naziv aktivnosti
V okviru naložb za tehnološke izboljšave so v podjetju  KNUPLEŽ d.o.o. nabavili avtodvigalo Palfinger ,  viličar Linde  in dvižno košaro Nifty.

Cilji
S tehnološkimi izboljšavami znižati stroške in izpušne emisije.

Pričakovani rezultati

  • dvig produktivnosti
  • povečanje stroškovne učinkovitosti,
  • doseganje zmanjšanja emisij
  • izboljšanje konkurenčnosti podjetja.

Povezave